PobierzPIT-OPP

GROSZ DO GROSZA

CZYLI PRZEWODNIK PO POŻYTECZNYM 1%

Podatnicy rozliczający swój roczny PIT mają możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Warto skorzystać z tego prawa i pomóc jej działalności.
Przypomnijmy, że darowizna 1% to nic więcej jak przekierowanie 1% podatku na rzecz działań pożytku publicznego zamiast do skarbu Państwa. Każdy, zatem może pomóc wskazując wybraną fundacje lub stowarzyszenie jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Ze względu na specyfikę działań bardzo często to właśnie 1% podatku jest głównym (jedynym) źródłem finansowania! Zatem czym więcej osób zostanie przekonanych do przekazania 1% tym skuteczniej wybrane organizacje mogą działać i pomagać zwierzętom!

Kto może przekazać 1% podatku?

• wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem;
• osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
• ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki podatku (uwaga, osoby te dopiero od tego roku uzyskały możliwość przekazania 1% podatku dla OPP!!!);
• emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.

Komu można przekazać 1% ?

Ważne jest, aby wybrana przez nas organizacja znajdowała się w wykazie organizacji pożytku publicznego. Posiadanie statutu prawnego takiej organizacji oznacza, że organizacja jest uprawniona do otrzymywania 1 proc. Wpis do rejestru można sprawdzić w wykazie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski lub na stronie www.pozytek.gov.pl. Wybraną organizację najłatwiej wyszukać po numerze KRS lub poprzez wpisanie jej nazwy lub części nazwy w wyszukiwarkę.

Darmowy Program do rozliczania pit - Wypełnij On-line